Održane radionice u okviru projekta “Connecting Makerspaces in the Western Balkans Region”

S ciljem jačanja mreže maker zajednice u zemljama Zapadnog Balkana, omogućavajući razmjenu kompetencija, ideja i usluga, realizovali smo tri radionice u okviru projekta “Connecting Makerspaces in the Western Balkan Region”. Dvodnevni susreti organizovani su u partnerstvu sa Inovacionim biznis centrom Zlatibor, Foster asocijacijom Štip i Naučno tehnološkim parkom i Startap centarom Čačak. Našim radionicama prisustvovalo je preko stotinu učesnika među kojima su bili profesori, eksperti, preduzetnici, osnivači startapa, studenti i učenici. Projekat privodimo kraju sa finalnim događajem u Sarajevu koji će se realizovati od 20. – 21.4. 2023. gdje ćemo sa partnerima odrediti buduće korake u dvodnevnoj sesiji. Regionalna shema grantova Western Balkans Fund je kofinansirana od strane EU i IPA (Instrument for PRE-accession Assistance). enter image description here

Related Posts


Comments