🎉 A drugi dan radionice u ulozi moderatora je uvažena doc. dr Elma Omeragić!

💡 Dr sci. Elma Omeragić prodekan je za kvalitet, docent na nastavnim predmetima Toksikološka hemija I i II te pripadajućim izbornim predmetima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i specijalista toksikološke hemije. ▶️ Polje istraživanja su joj zloupotreba lijekova u sportu, toksikologija i sigurnost hrane; analitičke tehnike u toksikološkoj hemiji, toksikološka procjena rizika, alternativne metode za ispitivanje toksičnosti. ▶️ Član je Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX) i European Society of Toxicology In Vitro (ESTIV). ▶️ Član je inicijalnog tima za aplikaciju i implementaciju projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina“ – IQPharm”, ispred Univerziteta u Sarajevu kao koordinatora u okviru programa Erasmus+ Capacity Building in the field of higher education 2020-EAC/A02/2019. 📑 Učesnik na velikom broju istaživačkih projekata te autor brojnih publikacija.

Related Posts


Comments