Jedinstven tip kinetičke ruke nastala u potpunosti 3D printanjem.

Materijali korišteni za izradu ruke su gipki i mekani i dozvoljavaju oponašanje pokreta ruke. A unique kinetic hand type, fully 3D printed. The materials used are bendable allowing hand-like movement.

Related Posts


Comments