FabLab BiH je postao dio E-Nable BiH zajednice i uspostavio predstavništvo u BiH

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuje se da najmanje 10% stanovnika Bosne i Hercegovine ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti, a 30% ukupnog stanovništva je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama invalidnosti. Iako se tačan broj lica sa invaliditetom u BiH ne zna, sigurno je da ova populacija spada u najsiromašnije i najmarginalizovanije društvene grupe. Značajne barijere koje uključuju društvene, obrazovne, ekonomske i fizičke aspekte sprečavaju većinu lica sa invaliditetom da uživaju u svojim osnovnim pravima, što zbog postojećih stereotipa, što zbog vremenskih i finansijskih resursa, koji utiču na socijalno isključivanje, ne samo lica sa invaliditetom već i njihovih porodica. Zbog ogromnih troškova nabavke, osobe sa fizičkim invaliditetom ili njihove porodice najčešće nisu u mogućnosti priuštiti potrebnu komercijalnu protezu. Tim iz FabLab B&H i FabLab Sarajevo, želi pomoći djeci i odraslima kojima su proteze potrebne ali ih ne mogu priuštiti, stavljajući svoje znanje, kreativnost i resurse na raspolaganje kroz E-Nable mrežu - globalnu zajednicu sa više od 30.000 volontera koji koriste 3D printere za izradu jeftinih proteza za odrasle i djecu kojima je potrebna. Nakon što smo uspješno izradili 3D ruku, FabLab BiH je postao dio E-Nable BiH zajednice i uspostavio predstavništvo u BiH. Pomoću opreme u FabLab-u 3D modeli proteze se mogu uz manje troškove proizvesti i lako prilagoditi osobi kojoj je proteza potrebna. Kada dijete preraste 3D printanu protezu, može se proizvesti dodatna koja je većih dimenzija i korisniku/ci odgovarajuća. Kako bi doprinijeli e-NABLE cilju da omogući proteze onima kojima je potrebna, FabLab BiH će besplatno obezbijediti 3D printere, a kriznoj grupi će obezbijediti i prilagodbu i osnovne materijale potrebne za izradu proteze. FabLab BiH pruža osobama s invaliditetom inkluzivni pristup svojim prostorijama i opremi, s ciljem da se podrži proces promjena društvenih normi, vrijednosti i stavova, boreći se protiv stigme i diskriminacije prema osobama sa invaliditetom. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati e-NABLE u BiH putem e-maila enable@fablab.ba

enter image description here enter image description here enter image description here

Related Posts


Comments