Partnerski sporazum potpisan sa QualityCert

Partnerski sporazum potpisan sa QualityCert
Quality Cert pruža podršku raznim zdravstvenim organizacijama na svim poljima istraživanja, dizajna, razvoja, proizvodnje, distribucije, registracije i prodaje zdravstvenih proizvoda. Kroz naše partnerske aktivnosti, Quality Cert stavlja na raspolaganje usluge konsultacija iz oblasti standardizacije, regulatornih poslova i obezbjedjenja kvalitete medicinskih sredstva (uređaja, pomagala, instrumenata), te usluge razvoja, projektovanja i proizvodnje medicinskih sredstava. Memorandum of Cooperation signed with Quality Cert Quality Cert provides support to various healthcare organizations in all fields of research, design, development, production, distribution, registration and sales of healthcare products. Through our partnership activities, Quality Cert will provide consulting services in the field of standardization, regulatory affairs and provision of quality medical devices (devices, aids, instruments), as well as development, design and production of medical devices.

enter image description here enter image description here

Related Posts


Comments