BH Telecom i FabLab potpisali su Memorandum o razumijevanju

FabLab PartnerstvašŸ¤ BH Telecom i FabLab potpisali su Memorandum o razumijevanju te tako postavili temelje buduće saradnje i zajedničkih projekata. Memorandum pruža mogućnost zajedničkog apliciranja na projekte, saradnje i međusobnog pružanja podrÅ”ke u pojedinačnim aktivnostima, istraživanjima, radionicama i konferencijama, te poticanju inovativnosti i dostupnosti obrazovnih i naučno-istraživačkih resursa. BHTelecom je vodeći telekomunikacijski operater u Bosni i Hercegovini i kompanija koja je svojim djelovanjem pokazala visok stepen druÅ”tvene odgovornosti u svim sferama razvoja bosanskohercegovačkog druÅ”tva.

Related Posts


Comments