Ključ grada Sarajeva: 3D redizajn sa Adis Elias Fejzic - ADDIS

enter image description here

Fablab Sarajevo ekipa je učestvovala u projektu povodom stogodišnjice Sarajevske filharmonije.

Nismo mogli da zamislimo bolji način da obilježimo ovaj momenat nego da kreiramo nešto zaista posebno.

Srcem i strašću radili smo na Adis Elias Fejzic - ADDIS 3D redizajnu ključa grada Sarajeva, koji je ujedno i bio poklon dirigentu Riccardo Muti na koncertu povodom stogodišnjice Sarajevske filharmonije! 🎉

🔑🎵 Ovaj ključ simbolizuje otvaranje vrata ka muzici i kulturi Sarajeva, koji su se ogledali kroz prethodnih 100 godina. To je naš način da se zahvalimo gospodinu Mutiju na njegovoj strastvenoj posvećenosti muzici i na doprinosu našem gradu. 🎵🔑

Bila nam je čast i zadovoljstvo!


Comments