TwinHubs program mobilnosti između FabLab BiH i Kentimiz İzmir Derneği

TwinHubs program ima za cilj povezivanje kreativnih centara širom Evrope, za uspostavljanje održivih i dugoročnih partnerstava među zajednicom hub-ova.

Ugostili smo predstavnike našeg TwinHubs partnera Kentimiz İzmir Derneği u Sarajevu 29. – 2. juna 2023.

U sklopu petodnevnog boravaka predstavnika, razmijenili smo iskustva i znanja sa Halis Hakyemezoğlu i İbrahim Yalçın, koji su imali priliku da se upoznaju sa FabLab BiH laboratorijom i FabLab timom. Organizovali smo terenske posjete, a jedna od njih je bila i posjeta gradu Mostaru, gdje smo timski, 2. juna, ugostili FabLab Brno mobilnu laboratoriju.

enter image description here

Uspješno smo završili program razmjene u sklopu TwinHubs EU programa mobilnosti, u saradnji sa našim partnerom, Kentimiz İzmir Derneği timom.

Projekat podržali: European Creative Hubs Network Creative FLIP Goethe-Institut Brüssel

![enter image description here

enter image description here


Comments