DIH Forum 2023 i prilike koje donosi poduzetnicima u BiH

U subotu, 03. juna 2023. godine, organiziran je prvi Forum Digitalnih Inovacijskih Hubova (1. DIH Forum) u Sarajevu. Forum se održao u prostorijama Meeting Point-a, gdje je 50 poduzetnika iz cijele Bosne i Hercegovine pružena prilika da steknu uvid u ključne aspekte i korake ka digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća.

Stefano Ellero, šef kooperacija Delegacije EU u BiH

Forum je otvorio Stefano Ellero, šefa kooperacija u Delegaciji EU u BiH, koji je istaknuo da su digitalna i zelena transformacija prioriteti i preduvjeti za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, koji sa sobom donose unaprjeđenje kapaciteta, stvaranje novih radnih mjesta, povećanje bruto domaćeg proizvoda i sudjelovanje u europskim programima digitalizacije. Riječi dobrodošlice uputio je i organizator, direktor FabLab Sarajevo, Edin Skaljic, koji se osvrnuo na činjenicu da digitalna i zelena transformacija u Bosni i Hercegovini napreduju, ali nedostaje razvijena infrastruktura i istraživački kapaciteti za stvaranje novih poslovnih poduhvata, dok obrazovni i institucijski sektor zaostaje za industrijom koja se već digitalizira i inovira, te da se u narednom periodu očekuje migracija proizvodnog sektora iz Azije u Jugoistočnu Evropu.

enter image description here

Program je uključivao panel diskusije sa evropskim predstavnicima DIH-a iz Slovenije, Borut Zrim, i Rumunije, Marius Patroi i Cătălin Dosoftei, koji su pričali o najboljim modelima prakse za digitalnu transformaciju MSP-ova u EU, te lokalnim predstavnicima DIH-ova: Isan Selimovic, Drago Gverić, Nedim Celebic i Miralem Bulić, koji su kroz panel diskusiju prikazali načine na koji lokalni DIH-ovi mogu pomoći poduzetnicima iz BiH. Jedan od glavnih ciljeva DIH Foruma jeste predstaviti prisutnim poduzetnicima mogućnosti koje im se nude na tržištu Bosne i Hercegovine od strane trenutno četiri aktivna, lokalno-oformljena DIH-a. Prvi DIH, pod nazivom “Industrial Hub” dolazi iz Tuzle i fokusiran je na: podržavanje digitalne transformacije poduzeća kroz hardverska rješenja visoke tehnologije i podršku lokalnoj privredi kroz otvaranje novih poslovih prilika i pružanje prijenosa znanja i mentorstva. „Its4Health“ hub dolazi iz Sarajeva i za cilj ima ponovno osmišljavanje poslovnih modela zdravstvenog sistema zarad pobojšanja efikasnosti pružanja usluga u ovom sektoru, te podsticanje inovacija i poduzetništva u zdravstvu. Digital Storm DIH nudi MSP-ovima podršku u vidu pristupa najmodernijoj infrastrukturi DIH-a besplatno, usluge validacije koncepta i izdrade prototipa, te kolaborativno istraživanje u svrhe optimizacije procesa unutar MSP-ova. Četvrti DIH, „IDEMO“ za cilj ima podržati MSP-ove iz metalne i drvne industrije, te ICT sektora u digitalizaciji procesa ovih MSP-ova.

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT Manufacturing) je po prvi put u BiH održao stručnu prezentaciju o prilikama i vizijama za MSP-ove, gdje je Gian Mario MAGGIO, izvršni direktor EIT Manufacturing South dao uvodnu riječ, a konkretne prilike za MSP-ove predstavljene su od strane izvršnog direktora Hannes Hunschofsky. EIT-ova Regionalna shema inovacija (RIS) omogućuje prijenos dobre prakse i znanja koristeći jedinstveni pristup EIT-a za poticanje inovacija diljem cijelog kontinenta. Kroz RIS, EIT Manufacturing aktivno uključuje zemlje s umjerenim ili skromnim razinama inovacija, omogućavajući im sudjelovanje u aktivnostima i programima koje EIT Manufacturing organizira, te pomažući u smanjenju jaza u inovacijama. Tokom cijele godine postoje mnoge prilike tri stupa EIT Manufacturinga (Edukacija, Inovacija i Stvaranje Poslova) koje su otvorene za organizacije iz RIS zemalja, te je iste moguće pratiti na njihovoj web stranici.

enter image description here

Za MSP-ove je predstavljen i program podrške Vaučerske šeme – Voucher scheme, koji preduzećima nudi opciju bespovratnih sredstava u svrhe pokrivanja troškova koji spadaju pod kategorije: usluge tehnoloških inovacija, pravne usluge i intelektualno vlasništvo, usluge digitalne transformacije i usluge razvoja i internacionalizacije. Maksimalna nepovratna vrijednost za svaki vaučer iznosi 5.000 eura, uz doprinos malog i srednjeg poduzeća od 10% kao sufinanciranje. Dakle, ako je u pitanju maksimalni iznos, pružatelj usluga će primiti 5.500 eura za uslugu. Za više informacija o načinu dobivanja ovih sredstava, poduzetnici mogu posjetiti stranicu programa.

U sklopu DIH Foruma poduzetnici su imali priliku da se pobliže upoznaju sa programima poput EU4DigtalSME projekta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), predstavljenog od strane programske direktorice Eva Maria Naeher. Inicijativa EU4Digital je glavni regionalni program Europske unije koji podržava digitalnu transformaciju i usklađivanje digitalnih tržišta u zemljama koje su uključene u inicijativu istočnog partnerstva (Eastern Partnership - EaP).

enter image description here

Ispred Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Ines Cebic-Habibija, predstavila je programe pomoći MSP-ovima da ostvare svoje digitalne ciljeve i razviju konkurentsku prednost kroz opcije poput Go Digital programa. Go Digital program je program gdje su EBRD, EU i GIZ udružili snage kako bi pomogli malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) da bolje razumiju mogućnosti koje nudi digitalizacija i da imaju koristi od ulaganja u nju. EBRD, uz sufinanciranje od strane EU, osigurava do 40 milijuna eura lokalnim partner-bankama u Bosni i Hercegovini za daljnje kreditiranje MSP-ova kako bi podržali njihova ulaganja u digitalnu transformaciju. Kreditni korisnici također mogu imati koristi od poticajnih sredstava u obliku grantova vrijednih do 15 posto iznosa kredita, financiranih od strane EU. Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) mogu se prijaviti za kredit kod jedne od lokalnih partner-banaka: ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank d.d. Mostar i Banca Intesa Sanpaolo. EBRD predstavio je i druge programe poput Blue Ribbon Programme, koji pruža prilagođeno financiranje i sektorske savjetodavne usluge - koje obuhvaćaju operativne, upravljačke i financijske savjete - visoko rastućim malim i srednjim poduzećima tijekom pet godina, pomažući im da donose ispravne odluke na najbolji mogući način, te Youth in Business Programme, koji omogućuje mladim poduzetnicima pristup kritično potrebnom financiranju i tehničkoj pomoći za rast njihovih malih poduzeća putem posebnih linija kredita za banke i mikrofinansijske institucije za daljnje kreditiranje mikro, malih i srednje velikih poduzeća koja vode mladi poduzetnici.

DIH Forum je projekat koji planira iz godine u godinu MSP-ovima u Bosni i Hercegovini pružiti novosti o prilikama za poduzetnike u polju digitalizacije, te su ovo samo neke od njih koje su trenutno dostupne i predstavljene na DIH Forum 2023, gdje su realizaciji doprinijeli i industrijski partneri foruma: Universal Robots, Tipteh d.o.o. i Propeller. Za one MSP-ove koji žele testirati nove tehnologije koje im mogu doprinijeti u razvoju nivoa digitalizacije, druga faza ovog projekta pruža priliku MSP-ovima da probaju takozvani, „Test before invest“ pristup. Naime, MSP-ovi imaju priliku da željene tehnologije dođu testirati u DIH centre, prije nego se odluče za daljnje investiranje.

Naredni DIH Forum na koji se poduzetnici širom Bosne i Hercegovine mogu prijaviti biti će održan početkom 2024. godine, a do tada, MSP-ovi imaju mogućnost da željeni vid podrške u procesu digitalizacije svog MSP-a nađu putem web stranice DIH Foruma.


Comments