Šta su Koboti?

Koboti su najnovija tehnologija u robotici i značajno su promijenili svijet automatizacije. Kobot (cobot, collaborative robot) je skraćenica od “kolaborativni robot” što je značenje za robota koji radi u fizičkoj interakciji sa ljudima u zajedničkom radnom prostoru.

Ovi roboti su kolaborativni jer mogu bezbjedno da rade zajedno sa ljudima. Oni to mogu činiti jer su opremljeni osjetljivim senzorima koji robotu daju “osjećaj”. Ako robot bude prekinut u radu, on će se prebaciti u sigurnosni program rada. Tradicionalni roboti bi jednostavno nastavili svojim putem, potencijalno ozlijeđujući zaposlenike.

enter image description here

Osim mogućnosti kolaboracije, ovi roboti imaju još nekoliko prednosti. Koboti su omogućili malim i srednjim preduzećima da postanu konkurentni velikim korporacijama. Već decenijama veliki proizvođači imaju prednost automatizacije koristeći tradicionalne industrijske robote. Ali ovi veliki, skupi i složeni roboti su dizajnirani za velikoserijske i nepromjenjive proizvodne procese, za razliku od proizvodnje malih količina, različitih izmiješanih proizvodnih procesa, tipičnih za manje proizvođače.

Kolaborativna automatizacija je postala svestrana, isplativa i laka tehnologija koja omogućava kompanijama gotovo bilo koje veličine (i bilo kojeg nivoa tehničke stručnosti) da povećaju produktivnost, poboljšaju kvalitet i brže odgovore na promjenjive zahtjeve kupaca.

Prednosti kobota

Koboti imaju nekoliko jedinstvenih karakteristika koje omogućavaju automatizaciju za širi spektar poslovanja:

•Kompaktnost - Koboti su mali, kompaktni roboti i stoga se mogu koristiti gotovo svugdje u proizvodnom procesu, a da ne zauzimaju previše prostora.

•Instalacija i programiranje - Kobota lako može instalirati bilo ko jer je veoma jednostavan za programiranje. Sa praktičnim aplikacijama i softverom za pametne telefone i desktop računare, kobot postaje operativan za tren oka.

•Fleksibilnost - Kobot lako može naučiti nove operacije i stoga može raditi na različitim mjestima u proizvodnom procesu.

•Mobilnost - Koboti nisu teški i lako se kreću. Postavljeni na pokretni radni sto, lako mogu obavljati nove zadatke na drugoj lokaciji unutar kompanije.

•Dosljednost i preciznost - Koboti uvijek izvode radnje na isti način sa potpuno istom silom. To osigurava jednak kvalitet i precizno postavljene dijelove.

•Pozitivan utjecaj na uposlenike - Radnici su pošteđeni monotonih ili opasnih radnji i omogućeno im je da se razvijaju kreativnijim radom.

•Smanjenje troškova proizvodnje - Korištenjem kobota, procesi su pojednostavljeni i proizvodnja raste. Na kraju, ovo vodi do boljeg rezultata.

Utjecaj robota na uposlenike

Proizvodni rad kao što je pakovanje robe, dopunjavanje zaliha ili rad na montažnoj liniji se obično smatraju kao monotoni i dosadni. Također, ova vrsta posla je često uzrok povreda od ponavljajućeg naprezanja (stanje uzrokovano čestim izvođenjem istog pokreta). Kada bi robot obavljao posao proizvodnog radnika, proizvodni radnik bi se mogao fokusirati na druge zadatke. Zadaci koji zahtijevaju kreativnost i razmišljanje usmjereno na rješenja, kao što je održavanje ili kontrola kvalitete.

Davanje kreativnih zadataka i zadataka orijentiranih na rješenja obogaćuje posao koji obavljaju i doprinosi ličnom razvoju ljudi. Također podstiče raznolikost i fleksibilnost, stvarajući privlačno radno okruženje. Faktori poput ovih osiguravaju da zaposlenici više uživaju u poslu koji obavljaju, da budu više angažirani u poslu koji obavljaju i da postanu produktivniji.

Kolaborativni roboti vs industrijski roboti

Industrijski roboti i koboti imaju mnogo sličnosti, ali koboti imaju neke jednostavnije karakteristike koje ih čine pogodnim za mnogo veću publiku. Obje vrste robota imaju svoje prednosti i nedostatke. To uveliko zavisi o zadatku i proizvodima koje treba automatizirati. Industrijski roboti su pogodni za velike kompanije koje proizvode mnogo komada na standardizovan način. Manje kompanije mogu imati koristi od fleksibilnosti i isplativosti kobota. Ipak, jedno ne isključuje drugo. Velike kompanije također mogu imati koristi od prednosti kobota. Jedna činjenica prednjači:

POTREBNO JE 90 MINUTA DA PRETVORITE BILO KOGA U KOBOT PROGRAMERA

Programiranje kobota

Tradicionalni roboti zahtijevaju mnogo znanja i vremena za programiranje određenih radnji, i pri tome mogu izvršiti samo nekoliko takvih radnji. Za razliku od tradicionalnih robota koji se trenutno koriste u industriji, kobota je lako programirati. Pomoću softvera i mobilnih aplikacija prilagođenih korisniku, koboti mogu naučiti nove radnje. Također možete ručno premjestiti kobota u željene pozicije i pohraniti u softver. Budući da je kobot tako jednostavan za programiranje, oni se mogu brzo implementirati u proces, a čak je moguće i da obavljaju različite zadatke.

Različiti dodatni alati za kobote

Koboti su fleksibilni jer se mogu opremiti različitim alatima. Nekoliko proizvođača širom svijeta fokusira se na razvoj alata za kolaborativne robote koji omogućavaju kobotu da nauči nove zadatke i postane još fleksibilniji. Alati se mogu podijeliti u nekoliko kategorija: Grippers, End of Arm Tooling (EOAT), Vision and Software, Range Extenders, Safety and Supply Systems.

Primjena kobota

Zahvaljujući raznim alatima, softveru prilagođenom korisniku i fleksibilnosti, koboti mogu obavljati različite zadatke. Kombinacija različitih mogućnosti znači da se beskonačan broj radnji može kombinovati u jednu potpunu aplikaciju za automatizaciju. U teoriji, kobot može naučiti bilo šta. U praksi, postoji nekoliko aplikacija koje se najčešće ponavljaju:

•Zavarivanje

Zavarivanje je zadatak koji se mora obaviti sa najvećom preciznošću. Koboti su precizniji od ljudi i stoga će pružiti dosljedniji kvalitet. Koboti mogu zavarivati u raznim primjenama. Zavarivanje korištenjem kobota ima nekoliko prednosti: omogućava korištenje raspoložive radne snage za minimalnu cijenu, manje čišćenja nakon zavarivanja, smanjenje troškova potrošnog materijala, smanjenje ukupnog vremena izlaska na tržište.

•Brušenje i poliranje

Poliranje, skidanje ivica ili brušenje zahtijeva kontroliranu akciju. Zahvaljujući ugrađenim senzorima, kobot može pratiti bilo koju konturu uz primjenu konstantne sile na površinu. Ovo omogućava kobotu da isporuči konzistentan kvalitet. Savršeno za drvo, nehrđajući čelik ili metalne površine.

•Zavrtanje i odvrtanje

Jednostavni, ponavljajući zadaci poput zavrtanja vijaka su savršeni za kobota. Uz prave alate i softver, robot se lako može programirati da poravna objekt s rupom, precizno postavi dijelove i kontinuirano koristi istu silu. Nešto što je ljudima nemoguće, kobot lako može odrađivati 40 sati sedmično.

•'Pick and place'

‘Pick and place’ je vrlo jednostavno podizanje i premještanje predmeta. Na primjer, biranje dijelova iz velike posude i njihovo sortiranje na montažnoj traci.

•Dopremanje mašina

Dopremanje mašina je postavljanje dijelova u npr. CNC strug ili mašinu za savijanje. Dok robot radi svoj posao, ljudski operateri su slobodni. Ovo poboljšava sigurnost radnika i oslobađa ih za zadatke nekog višeg nivoa. Također poboljšava produktivnost i proizvodnja se može nastaviti nakon uobičajenog radnog vremena radi veće proizvodnje i fleksibilnosti poslovanja.

•Paletiranje (slaganje kutija na palete)

Paletiranje se može postaviti efikasnije sa kolaborativnim robotima. Kutije se preuzimaju električnim vakum hvataljkama i postavljaju na palete. Nove tehnologije eliminiraju potrebu za vanjskim dovodom zraka i crijevima, što olakšava integraciju, smanjuje troškove i stvara manje buke i uzročnosti.

•Ispitivanje i kontrola kvalitete

Koboti mogu biti korisni za testiranje i inspekciju kvaliteta u raznim industrijama. Na primjer, robot može postaviti objekte u uređaj za testiranje, a zatim ih sortirati. Zahvaljujući kamerama postoje i mogućnosti da kobot obavi vizuelni pregled.

•Lijepljenje i zaptivanje

Lijepljenje i zaptivanje su odlični zadaci za kobota. Šprica sa ljepilom je montiran na kraju kobota. Kobot se kreće duž željene putanje i ravnomjerno raspoređuje ljepilo ili zaptivač.

•Lemljenje

Lemljenje je precizan posao koji se može savršeno automatizirati pomoću kolaborativnog robota. Koboti su izuzetno precizni, tačniji od ljudi i na taj način pružaju izuzetan kvalitet.

Različiti brendovi kobota

Tokom godina, broj proizvođača kobota se značajno povećao. Ukupno postoji više od 30 kompanija koje se fokusiraju na razvoj i proizvodnju kolaborativnih robota. Najveći od njih su Universal Robots A/S. Oni snabdijevaju skoro polovinu svih kobota širom svijeta. Svaki kobot ima svoje jedinstvene karakteristike i specifikacije. Za projekat automatizacije, važno je pogledati koji su zahtjevi za uspješnu integraciju. Specifikacije kao što su doseg, nosivost, tačnost, brzina i broj osovina su važni stubovi u određivanju da li je kobot prikladan za primjenu.

U našoj laboratoriji možete isprobati posljednji Universal Robots, model UR5e.

enter image description here

Tržište

Cijena kobota uveliko varira od kvalitete, preciznosti, nosivosti i konfiguracije priključnih nastavaka.

Kobotska ruka bez priključaka, niže kvalitet i ispod 5 stepeni slobode kretanja, nosivosti do 5kg košta do 10.000EUR.

Svestranije kobotske ruke, 5+ SSK, >55kg, od 20-40.000EUR. Specijalizirane ruke od 50.000EUR.

Procjenjuje se da će tržište do 2027. godine porasti preko 5 puta u odnosu na 2021. godinu.

Tržišni lideri (2022):

  1. Universal Robots 46%
  2. Techman Robotics 9%
  3. Fanuc 9%
  4. Rethink Robotics 6%
  5. AUBO Robotics 5%
  6. Ostali 25%

Comments