Besplatna Winter STEM škola 3D printanja

Otvorene su prijave za besplatnu Winter STEM school, školu koja prevazilazi nedostatake obrazovnog sistema i nudi vam priliku da razvijate sebe i svoje vještine u poljima neformalnog obrazovanja.

STEM radionica je osmišljena da na zabavan način nauči mlade o 3D tehnologijama gdje će kroz izradu projekata (prototip proizvoda) koji su zasnovani na njihovim idejama, naučiti kako da zajedno rade, istražuju, inoviraju ali i nauče kako da uče, što će biti motivacija za njihovo daljnje cjeloživotno učenje. Kroz timski rad na STEM radionicama ideje i identificirani izazovi mladih će se pretvoriti u fizičke prototipove na kraju radionice. Na ovaj način podstaknuće se i interes učesnika radionice za daljnje istraživanje i/ili edukaciju iz STEM polja koja obezbjeđuju veću mogućnost zapošljavanja u budućnosti.

Osnovne informacije o programu:

  1. Prijaviti se mogu srednješkolci i studenti
  2. Radionica uključuje četiri sata edukacije i prakse
  3. Lokacija održavanja radionice: Fablab BiH
  4. Termin održavanja radionice: Subota od 12h do 16h
  5. Planirano je startati sa prvom radionicom u Subotu 5.2.
  6. Grupa broji 10 članova Maksimalan broj polaznika: 50

🤖🤖🤖 KROZ OVU STEM RADIONICU IMAT CETE PRILIKU - proći kroz cjelokupan proces od ideje do izrade gotovog proizvoda. Taj proces podrazumijeva kreiranje 3D modela u nekom od softvera za 3D modeliranje, zatim konvertovanje tog modela u STL format. Nakon toga ćete dobiti osnovna znanja vezana za 3D slicer sotvere. Zatim ćete pripremljeni model za 3D printanje preko G koda unijeti u 3D printer, podesiti osnovne parametre i pokrenuti printanje. Svu ovu proceduru ćete imati priliku sami da prođete uz nadzor i upute naših edukatora. Pored svega toga proći ćemo i post-procesiranje odnosno, obradu modela nakon završenog 3D printanja. Cilj nam je da usvojite dovoljno znanja i vještina kako biste sami mogli ponoviti ovaj cjelokupan proces, i polahko se uvoditi u "3D svijet", odnosno svijet aditivne proizvodnje.

Projekat je podržan od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

Prijave možete izvršiti preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi7SZuthvFoAljVEgkPM7c_CVSxBvg7_OcbB9nQDnKqK6vSQ/viewform vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3npUErbhl2iwPQP1_eHD8zNdd6KzrV603LIipPNzLkcIlxUutdJcu10QQ

Related Posts


Comments