Posjeta University of Pavia - International i Politecnico di Torino

U sklopu projekta "3D MED - OPTIMIZATION AND USAGE OF 3D TECHNOLOGY IN MEDICINE AND HEALTH CARE - LEARN ON EXPERIENCE" obavljena je posjeta University of Pavia - International i Politecnico di Torino , gdje smo imali priliku vidjeti primjenu novih 3D tehnologija u medicini. U posjeti su učestvovali predstavnici Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, Medicinski fakultet u Istočnom Sarajevu, te FabLab Sarajevo. Predstavili smo naše laboratorije, prikazali opremu kojom raspolažemo, razmijenili znanja i iskustva te uspostavili konekciju za dalju saradnju (18-22. Oktobar 2021).enter image description here

![enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

Related Posts


Comments