Evropska noć istraživača

Evropska noć istraživača Bosne i Hercegovine već nekoliko godina okuplja sve ljubitelje nauke i istraživanja u najzabavniju i edukativniju proslavu naučnih dostignuća! FabLab ove godine učestvuje u super programu, te smo odlučili da ovom prilikom predstavimo naš novi projekat. Više o noći istraživača: Cilj Evropske noći istraživača Bosne i Hercegovine je da javnost upozna sa naukom i unaprijedi vezu istraživanja, kreativnosti i poduzetništva. U 2021. godini zajedno idemo Iza horizonta! te ćemo istaći vještine i znanje potrebne da se pripremimo za izazove budućnosti i upoznamo se sa svim prednostima vrhunskog i inovativnog istraživanja. Zajedno sa saradnicima, naučnicima, istraživačima i ljubiteljima nauke iz 13 gradova širom Bosne i Hercegovine proslavit ćemo najbolja naučna dostignuća, učiti, takmičiti se, razgovarati se i slaviti nauku! Ukoliko ste zainteresirani, možete se pridružiti putem sljedećeg linka: enter link description here Program ovogodišnje noći istraživača: enter link description here

Related Posts


Comments