🎉 Sa nekoliko rečenica, učesnicima radionice će se obratiti i uvaženi profesor dr Fahir Bečić!

💡 Fahir Bečić diplomirao je 1994. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno obavlja funkciju dekana na pomenutom fakultetu. 🌟 Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ispitivanje hronične toksičnosti mješavine met-enkefalina i alfa melanostimulirajućeg hormona" uspješno je odbranio 2006. godine i time stekao naučni stepen doktora farmaceutskih nauka. 🌟 U periodu od 2008-2012. godine učestvovao je u izvođenju postdiplomske nastave na Famaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kolegija Odabrana poglavlja iz Kliničke farmacije- oblast farmakokinetika. 💡Tokom svoje karijere prof. dr. Fahir Bečić učestvovao je na brojnim internacionalnim i domaćim kongresima i simpozijumima iz oblasti biomedicine i zdravstva.
📑 Do sada je objavio 43 originalna naučna i stručna rada objavljena u časopisima koje prate relevantne baze podataka i 34 sažetka radova koji su objavljeni u zbornicima sa međunarodnih skupova i suplementima časopisa. Kao autor ili koautor objavio je ukupno 12 monografija, knjiga, udžbenika i učestvovao kao voditelji ili saradnik u 9 naučno-istraživačkih projekata. 😍 Zadovoljstvo nam je što će se upravo prof. dr Fahir obratiti učesnicima!

Related Posts


Comments