FabLab B&H becomes a member or The European Creative Business Network (ECBN)

Europska mreža kreativnog poslovanja (ECBN) jedinstvena je neprofitna fondacija sa sjedištem u Roterdamu. Pokrenuta je za vrijeme Evropske prijestolnice kulture RUHR (2010) a 2011. godine ga je osnovao evropski centar za kreativnu ekonomiju u suradnji sa Creative Rotterdam, Creative England, Kreativwirtschaft Austria i kreativnom industrijom Košice. 100 članova ECBN-a vodeće su agencije, osnivači, promoteri i istraživači u kulturnim i kreativnim industrijama u Evropi. http://ecbnetwork.eu/who-we-are/ FabLab B&H becomes a member or The European Creative Business Network (ECBN) The European Creative Business Network (ECBN) is a unique not for profit foundation based in Rotterdam. It was initiated during the European Capital of Culture RUHR (2010) and founded in 2011 by the european centre for creative economy in cooperation with the Creative Factory Rotterdam, Creative England, Kreativwirtschaft Austria and Creative Industry Košice. The 100 members of ECBN are leading agencies, funders, promoters and researchers in the cultural and creative industries in Europe. http://ecbnetwork.eu/who-we-are/


Comments