Asocijacija "FabLab BiH" – prijatelj FITCC 2020

FabLab BiH je neprofitna organizacija koja pruža pristup modernim alatima sa ciljem da svakome omogući priliku da ostvari svoju ideju. FabLab doprinosi stvaranju otvorenog i stimulativnog okruženja za razvoj digitalnih vještina, znanja i preduzetnosti svih građana u BiH. Svrha FabLab BiH je „učiniti nauku i inovacije pristupačne svima“.

FabLab u Sarajevu je prvi od mnogih koje se planiraju otvoriti širom BIH (Mostar, Banja Luka, Zenica, Tuzla...).

Related Posts


Comments