Prevent - skeniranje i dimenziona analiza

Skeniranje brizganih dijelova za Prevent d.o.o. u cilju usporedbe i utvrđivanja odstupanja stvarnog dijela u usporedbi sa CAD modelom.

U ovom procesu je korišten Range Vision Spectrum skener, sa certificiranim softverom Scan Center NG.

enter image description here

enter image description here

S obzirom na zahtjevnost i kompleksnost modela zbog njegove “glossy” teksture i crne boje, bile su potrebne dodatne akcije pripremanja modela za 3D skeniranje, upravo zbog gore navedenih problema.

enter image description here

enter image description here

Nakon skeniranja, u ScanCenter NG je izvšena analiza devijacije između stvarnog skeniranog dijela i CAD modela.