Studentska praksa - Mašinski fakultet u Sarajevu

U saradnji FabLab Sarajevo i Mašinskog fakulteta u Sarajevu, u sklopu predmeta “Industrijska Praksa” kojim se zahtijeva od studenata katedre za Mašinske Konstrukcije da u praksi provedu 60+ sati, studenti su prošli kroz niz iskustava i naučili nove vještine kao što su 3D modeliranje u SolidWorks CAD/CAM software-u, kreiranje tehničke dokumentaciju modeliranih dijelova u istom programu, kao i osnove i napredne vještine pri korištenju 3D printera. Neki od radova su :

  • Stega za cijevi
  • Reduktor
  • Arbor presa
  • Teslina turbina
  • Dizalica

enter image description here

enter image description here

enter image description here