Uređaj “Sigma Echo”

Uređaj “Sigma Echo” namijenjen za pomoć slabovidnim/gluhim osobama za pronalazak prtljaga na aerodromskim terminalima pomoću audio, vizuelnih i taktilnih signala koji je osvojio prvo mjesto na maker izazovu u sklopu Sarajevo Unlimited 6 konferencije. Tim članova iz FabLab Sarajevo su tokom dva dana uspjeli osmisliti koncept, usavršili dizajn, napravili električno kolo, isprogramirali mikrokontroler i 3D printanjem kreirali kućište uređaja koji se postavlja na prtljag i koji u trenutku prolaska prtljaga pokretnom trakom arodroma odašilje spektar signala koji omogućava korisniku da lakše locira svoj prtljag.enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here